Lid worden

Lid worden van de mooiste voetbalvereniging van Nederland? Hier heb je een paar argumenten.

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via dit Inschrijfformulier LSVV’70 (2017-2018). Het is verstandig eerst contact te hebben met het bestuur alvorens over te gaan tot inschrijving. Het bestuur is verantwoordelijk voor de indeling van nieuwe spelers in de teams. Het ingevulde inschrijfformulier moet vergezeld van (1) een digitale pasfoto en (2) een scan van je legitimatie opgestuurd worden naar bestuur.lsvv70@gmail.com.

Contributie

Een studentenvoetbalvereniging vraagt om een studentikoos lage contributie. Dus we zijn er best trots op dat LSVV ’70 veruit de laagste contributie in Leiden en omstreken heeft :)

  • Trainingslidmaatschap: € 60,-
  • Veldvoetbal: € 180,-
  • Zaalvoetbal: € 130,-

Rekeningnummer/IBAN: NL38 ABNA 0566 5711 53, t.n.v. Leidse Studenten Voetbal.
Contributie dient vóór 1 september van het nieuwe seizoen te worden overgemaakt.

 

Afmelden

Afmelden kan middels een mail aan het bestuur (bestuur.lsvv70@gmail.com).

Indien een opzegging van lidmaatschap niet vóór 31 mei van het lopende seizoen binnen is, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.