Bestuur

Bestuur De Jong II (2023-2024)

voorzitter: Ariane de Jong
secretaris: Ilja Buijs
penningmeester: Emma Custers
wedstrijdsecretaris: Jasper van Huissteden
PR / Activiteiten: Sander Kisteman
vliegende keep: Ids Bakker

Het bestuur is te bereiken via bestuur@lsvv70.nl.

V.l.n.r.: Fanny Oudendijk, Jasper van Huissteden, Ariane de Jong, Manon Boerboom en Erik van Veen (ontbrekend Yanaika Tankink)

Oude besturen

Bestuur De Jong I (2022-2023)

voorzitter: Ariane de Jong
secretaris: Erik van Veen
penningmeester: Fanny Oudendijk
wedstrijdsecretaris: Jasper van Huissteden
PR / Activiteiten: Manon Boerboom
vliegende keep: Yanaika Tankink

Bestuur Cnossen II (2021-2022)

V.l.n.r.: Jan de Wit, Walter Honing, Fanny Oudendijk, Victor Cnossen, Ariane de Jong, Jan Pieter Heijstek

voorzitter: Victor Cnossen
secretaris: Yanaika Tankink
penningmeester: Fanny Oudendijk
wedstrijdsecretaris: Matthijs Kok
PR / Activiteiten: Ariane de Jong

Bestuur Cnossen I (2020-2021)

voorzitter: Victor Cnossen
secretaris: Jan de Wit
penningmeester: Fanny Oudendijk
wedstrijdsecretaris: Walter Honing
PR / Activiteiten: Ariane de Jong
vliegende keep: Jan Pieter Heijstek

V.l.n.r. Jan de Wit, Ruth Rietveld, Renske Loos, Victor Cnossen, Rik Passchier, Walter Honing

Bestuur Passchier II (2019-2020)
voorzitter: Rik Passchier
secretaris: Jan de Wit
penningmeester: Ruth Rietveld
wedstrijdsecretaris: Victor Cnossen
PR/activiteiten: Renske Loos

Bestuur Passchier I (2018-2019)
voorzitter: Rik Passchier
secretaris: Sofia de Jong
penningmeester: Ruth Rietveld
wedstrijdsecretaris: Victor Cnossen
PR/activiteiten: Jaimy van der Meer

Bestuur Jelles II (2017-2018)
voorzitter: Wietse Jelles
secretaris: Sofia de Jong
penningmeester: Ruth Rietveld
wedstrijdsecretaris: Arjen van Splunter
PR/activiteiten: Thomas Loos

Jelles II legde de fundamenten voor de herboren zondagtak en startte de samenwerking met honkbalvereniging Biënto. Bracht daarmee meer eenheid in de club. Tevens verantwoordelijk voor Project Container, de lancering van het Instagram-account en het totale tenuemonopolie van onze Duitse vrienden van Adidas. Bovenal getekend door de totale greep van verlicht despoot Jelles.

Bestuur Jelles (2015-heden). Staand v.l.n.r.: Thed Brouwer (secretaris), Wietse Jelles (voorzitter). Zittend v.l.n.r.: John Koesveld (penningmeester), Nils de Groot (PR/activiteiten).

Bestuur Jelles I (2015-2017).
Staand v.l.n.r.: Thed Brouwer (secretaris), Wietse Jelles (voorzitter). Zittend v.l.n.r.: John Koesveld (penningmeester), Nils de Groot (PR/activiteiten).

Bestuur Jelles I (2015-2017)
voorzitter: Wietse Jelles
secretaris: Thed Brouwer
penningmeester: John Koesveld
PR/activiteiten: Nils de Groot

Jelles I pakte de draad daar op, waar Stjepa ‘m achter liet: de vereniging groeide onder deze heren explosief, net als het tot ‘Leidsch Studentenkampioenschap’ omgedoopte Hemelvaartstoernooi. Sloot een samenwerkingsverband met VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF.

Bestuur Stjepanovic II (tweede helft 2014)
voorzitter/penningmeester: Alen Stjepanovic
secretaris: Wietse Jelles
PR/activiteiten: Nils de Groot

Stjepanovic II investeerde radicaal in naamsbekendheid door actiever deel te nemen aan de EL CID. De start van een imposante groeicurve kunnen we situeren onder de vleugels van de knuffel-Kroaat en zijn kornuiten, net als de start van een nieuwe damestak – wekelijks getraind door exact die twee kornuiten. Tevens het eerste bestuur dat zich maatschappelijk functioneel wilde maken door een samenwerking met het Fonds Gehandicaptensport.

Bestuur Stjepanovic I (2013-2014)
voorzitter: Alen Stjepanovic
secretaris: Erik van den Haak
penningmeester: Geert-Jan Jonk

Stjepanovic en de zijnen namen het initiatief tot het inmiddels gruwelijk uit de klauwen geëscaleerde Leidsch Studentenkampioenschap, destijds nog bekend onder de minder pretentieuze benaming ‘Hemelvaartstoernooi’. Lunchpakketjes prepareren in de keuken van de penningmeester bond deze mannen samen voor het leven.

Bestuur Kalsbeek (2009-2013)
voorzitter: Stijn Kalsbeek
secretaris: Erik van den Haak
penningmeester: Geert-Jan Jonk

Bestuur dat de op sterven na dode cultclub (met nog slechts 1 veldteam in 2010) nieuw leven inblies met een gewaagd edoch allerminst communistisch vijfjarenplan. De ‘S’ moest node terugkeren in LSVV ’70, dat op dat moment bestond uit louter kalende rollators voortduwende ideale schoonzonen die reeds lang de studentenkamers ontvlucht waren.

Bestuur Van Gool (2007-2009)
voorzitter: Eric van Gool
secretaris/penningmeester: Bart Meijer

Bestuur Dierikx (2005-2007)
voorzitter: Job Dierikx
secretaris/penningmeester: Arne Voogd

Bestuur Jansen (2003-2006)
voorzitter: Koen Jansen
secretaris: Hidde Rykema
penningmeester: Boris Cammelbeeck

Dit buitengewoon degelijke bestuur besloot dat de omvang van LSVV’70 en bijbehorende veldenkrapte een verhuizing rechtvaardigde. De Algemene Ledenvergadering stemde in met het voorstel om een deel van de wedstrijden af te werken op de Kikkerpolder. Behalve Wim Mugge weet nu niemand binnen het huidige LSVV’70 meer hoe San Gorleo eruit zag.

Bestuur Waasdorp (2002-2003)
voorzitter: Gerben Waasdorp
secretaris: Michael Bots
penningmeester: Johan Vrolijk
bestuurslid Normen en Waarden: Job Weststrate

Onder het bestuur-Waasdorp vielen er louter positieve zaken te noteren: LSVV’70 bereikte de grootste omvang sinds mensenheugenis (4 x zat, 4 x zon, 2 dames), Zaterdag 1 werd kampioen en trad voor het eerst in de geschiedenis toe tot de elite van de Derde Klasse West II en op zondag hesen de Minervanen van LSVV’70 2/LSVG 1 de kampioensvlag. Bijkomend nadeel was dat vooral de voorzitter het als zijn morele plicht voelde om dameswedstrijden te fluiten, bij gebrek aan scheidsrechters.

Bestuur Van den Broek (2000-2002)
voorzitter: Peter ‘Praatjes’ van den Broek
secretaris: Rutger Waalkes
penningmeester: Tiddo Veldhuis
Hoofd Communicatie: Job Weststrate

Het belangrijkste wapenfeit van het bestuur ‘Praatjes’ is zonder twijfel geweest dat de voorzitter een schorsing van de gehele club wegens financiële wankelheid heeft voorkomen. Hij praatte zo’n vier uur in op een argeloze onderknuppel van de KNVB West II, die vervolgens uit wanhoop LSVV’70 de helft van de openstaande geldelijke verplichtingen kwijtschold. De financiële krapte was hoofdzakelijk ontstaan door een consequent niet betalen (en daarmee structureel laten ophogen door aanmaningen) van de boetes die LSVV’70 kreeg opgelegd vanwege een overmaat aan door de heer Rutger Waalkes behaalde gele en rode kaarten. Dankzij penningmeester Veldhuis verkreeg LSVV’70 de status van subvereniging van LSV Minerva, waardoor het kwistig kon graaien uit de geldpot van het corps.

Bestuur Van der Burg (1998-2000)
voorzitter: Joost van der Burg
secretaris: ?
penningmeester: ?

Het bestuur Van der Burg liet, conform de regels van de KNVB, hekken rondom het veld van San Gorleo plaatsen. Een hele prestatie. Het organiseerde in de buitenkantine van het Sportcentrum een lustrumfeest van allure, met een legendarisch optreden van ene Devon Koretti. Liet tevens een clubdas maken die tot op de dag van vandaag als collectors item geldt. Benoemde de eerste ereleden, maar het is onbekend wie die eer te beurt is gevallen.

Bestuur Wierenga (1997-1998)
voorzitter: Peter ‘Prosi’ Wierenga
secretaris: Wouter Vrooland
penningmeester: Remco Spek
bestuurslid: een sympathieke Minervaan “die eens een heel dik wijf had geneukt (had iemand in zijn huis op de muur geschreven, lest we not forget)”
Het bestuur-Wierenga laat zich erop voorstaan de club voor een val in de financiële afgrond te hebben behoed, mede door een financiële injectie van LSV Minerva. Dat is niet waar. Dit gebeurde onder het bestuur Praatjes (zie boven), maar Wierenga heeft zich dit verhaal onrechtmatig toegeëigend. Wel wist dit bestuur de ABN ervan te overtuigen dat LSVV’70 wel degelijk levensvatbaar was.  Het legde volgens Wierenga zelf de basis “voor alle latere successen”. De voorzitter bracht hoogstpersoonlijk de ledenadministratie op orde door met zijn gehele computer op de burelen van KNVB afdeling West II te verschijnen.

Bestuur Poelman (ergens lang voor 1997)
voorzitter: Arnaud Poelman

Het bestuur Poelman, bestaande uit elf of twaalf personen, landde ergens in het vorige millennium nabij Katwijk. De voltallige samenstelling is niet meer bekend maar bestond naast Arnaud Poelman in ieder geval uit Frans Blom, Colin Prooi, Martin Guijt, Sander van der Berg en Zombie van der Zerk. Het bestuur was afkomstig uit Engeland, waar het de beginselen van het voetbalspel was bijgebracht, en was vervuld van een mystieke wens de kennis van dit spel over de Nederlanden te verspreiden. Die ambities moesten snel bijgesteld worden. Een expansie naar het noorden werd bij Abbenes door Friese troepen gestopt, al schijnt Van der Zerk Dokkum bereikt te hebben.
Het bestuur is gedurende zijn hele bestaan gebukt gegaan onder financiële problemen. Kerkelijke tienden, opgelegd door bisschop van Rooyen en pauselijke nuntius Lino brachten het voortbestaan van de missie in gevaar. Een oplossing kwam in de vorm van een pot geld, waarvan de herkomst onduidelijk is, maar die indertijd werd toegeschreven als een gift van de godin Minerva, die destijds nog vele aanhangers had.
De voornaamste verdienste van het bestuur was het in stand houden van de missie, een missie die het in de jaren na aftreden van het bestuur nog erg moeilijk gehad heeft, na invasies van de Hun (Bob van Driel) en de Muzelman (Karim Idrissi).

Bestuur Ras (1992-1993?, na Bestuur Schutten)

voorzitter: Patrick Ras

Deze legendarische figuur mag niet ontbreken in de LSVV-historie. Hij was niet alleen voorzitter, maar tevens technisch directeur, trainer ÈN speler. In de hoedanigheid van trainer verscheen hij ook vaak geheel in stijl op het veld, namelijk met strak dichtgebonden regenjas en laarzen. Zijn leiderschap was van Louis van Gaal-achtige allure, behalve dat de resultaten uitbleven.

Bestuur Schutten (1991-1992)

voorzitter: Arjan Schutten
penningmeester: Arnaud Poelman
(wedstrijd)secretaris: Huub van Haasteren

Arjen Schutten was de voorzitter die er met een paradoxale benadering voor zorgde dat de club weer een enorme opleving maakte; hij stelde voor om de club op te heffen, waarna het pas echt tot een ieder doordrong dat de introductie van de OV-jaarkaart (door ene P. Fortuin, zijn latere moordenaar, dhr. FvdG, is nóóit lid geweest van LSVV, laat staan als rancuneus bestuurslid aan de club verbonden was) wel eens de doodsteek van deze prachtige club zou kunnen worden. Nog nooit werd er zó actief aan ledenwerving gedaan als in de El Cid week van dat jaar, en toch bleef het bij 2 zaterdagteams en één zondagteam. 

Bestuur Benninga (1990-1991)

Meneer de Veur: Nanno BenningaSecretaris: Arjen Schutten
Penningenpik: Martijn Verbeek
Wedstrijdsecretaris: Huub van Haasteren

Belangrijkste verdienste van bestuur Benninga was zonder twijfel het bedenken en introduceren van het clublied ‘Bloed aan de palen’, dat nog altijd met verve ten gehore wordt gebracht bij menig aansluitingstreffer.

Bestuur Bijl (1989-1990)

voorzitter: Hein Bijl(wedstrijd)secretaris: Anthony Brown
penningmeester: Stan van Haasteren
PR / Werving: Wijnand van Haselen

Tijdens dit seizoen werd LSVV’70 ook financieel weer gezond. Onder meer door radikaal te bezuinigen op dure bestuursetentjes en borrels. Maar vooral door korte metten te maken met de vele wanbetalers, die nu publiekelijk aan de schandpaal werden genageld (in het cluborgaan Het Paaltje), tot in de UB en het voetbalveld werden achtervolgd, en werden onderworpen aan telefoonkannonades en intimidaties van het LSVV’70 incassobureau. 

Het schrikbewind van het LSVV-incassobureau (Stan van Haasteren) was dusdanig succesvol dat zelfs een jaar later nog enkele leden met knikkende knieën en bevende handjes hun contributie kwamen betalen! Zelfs al was het maar de resterende 11 gulden en 12 cent die een lid op eigen initiatief had ingehouden op de 100 gulden contributie (inderdaad, toen nog gulden) omdat hij vond dat er teveel wedstrijden waren afgelast. De betreffende leden durven zich tot op de dag van vandaag niet meer in de UB te vertonen. Het vermoeden is dat ze de stad Leiden nog steeds met een zo groot mogelijk boog voorbij rijden.

Bestuur Baker (1988-1989)

voorzitter: Dave Bakersecretaris: Anthony Brown
penningmeester: Hein Bijl
wedstrijdsecretaris: Stan van Haasteren
PR / Werving: Wijnand van Haselen

Dit bestuur heeft LSVV’70 langs de klippen van de afgrond genavigeerd. Bij aanvang van het seizoen leek de club op sterven na dood. Veel leden zegden op, waaronder het voltallige vrouwenteam, dat haar heil ging zoeken bij VV Leiden. Daar komt bij dat de faciliteiten van het Universitair Sportcentrum onder druk stonden. Onder de bezielende leiding van Wijnand van Haselen werd een wervingscampagne ingezet die toch nog verbazend veel nieuwe leden bracht. De club kon weer door.

Bestuur Kamerling (1987-1988)

voorzitter: Ed Kamerling
secretaris: Dave Baker
wedstrijdsecretaris: Aukje (?)

Bestuur Jacobs (1981-?)
voorzitter: Joannis Laurentius Jacobs
secretaris: Edmundus Joseph Maria Pennings
penningmeester: Siebrandus Johannes Theodorus van Kuyk
bestuurslid: Martinus Norbertus Johannes Maria Wasser

Deze vier heren verschenen op 20 februari 1981 voor Meester Johannes Schijffelen, notaris binnen het arrondisement ‘s-Gravenhage ter standplaats Leiden, met een door de ALV ingestemde statutenwijziging “teneinde aanpassing te verkrijgen bij de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B.).”