LSVV doet ook iets met privacy en AVG-dingen en zo

Sinds vrijdag is ‘ie van kracht: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook een quasi-serieuze studentenclub moet daar aan voldoen, maar van die onzinnige mailtjes zijn we niet gediend. Dus bij dezen een statement, en een link naar het beleidsstuk dat per bestuursdecreet geldend is per 25 mei 2018. Speciaal voor jullie: de verkorte versie!

Met inschrijving (en verlenging van het lidmaatschap per verstrijken deadline voor uitschrijven) als lid bij LSVV ’70 geeft ieder lid toestemming voor gegevensinzage aan drie externe partijen: de KNVB heeft toegang tot standaard NAW-gegevens. ClubCollect, partner voor het innen van contributie, heeft toegang tot mailadressen en betalingsgegevens. En de Plaatselijke Kamer van Vereniging heeft toegang tot geanonimiseerde data over studieachtergrond.

En verder kan er – met uitzondering van het bestuur – geen mens bij. Is dat even prettig? Oh ja, bij dezen beloven we ook prettig altijd te trachten jullie mailadressen in de BCC te zetten 😉

Zo! Af en toe gooien we natuurlijk ook gewoon sterk gepersonaliseerde en al dan niet compromitterende gegevens, foto’s en filmpjes op de website, Twitter, Facebook en Instagram. Maar ja. Wie daar moeilijk over doet kan natuurlijk ook gewoon bij Football Factory gaan ballen. Of even contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens natuurlijk. Zou mooi zijn als we dan hier het mobiele telefoonnummer van de directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens zouden delen. Grapje natuurlijk.

Gloer kampioen