LSVV ’70 levert inspraak bij gemeenteraadscommissie op Voetbal Vitaal

Voetballend mag het de studenten voor de wind gaan, in de gemeentelijke politiek is het de laatste maanden allesbehalve windstil. Op 24 januari jl. publiceerde het Leidse College van burgemeester en wethouders een raadsvoorstel, waarin drie criteria worden voorgesteld om de Leidse voetbalverenigingen te toetsen op vitaliteit:

  • Geen schulden aan de gemeente of voldoen aan de betalingsregeling;
  • Minimaal 450 spelende leden;
  • In alle jeugdafdelingen minimaal 1 elftal.

Daarnaast koppelt het raadsvoorstel aan deze drie criteria een aantal sancties:

Het college stelt de gemeenteraad voor om per seizoen 2018/2019 geen velden meer te verhuren aan voetbalverenigingen die op 1 juli 2018 schulden hebben aan de gemeente en zich niet houden aan de betalingsafspraken. Voetbalverenigingen die per 1 juli 2018 niet voldoen aan de criteria voor een vitale voetbalvereniging hebben geen recht op een eigen kantine bij de herontwikkeling van sportparken.

De positie van LSVV ’70 is met het door het college gepubliceerde raadsvoorstel niet in gevaar: enkel het recht op een eigen kantine vervalt voor de vereniging, maar dat is gezien het ontbreken van een eigen kantine (en het ontbreken van de wil er één te beheren) geen enkel probleem. Het is de vereniging wel een doorn in het oog dat een in feite buitengewoon vitale vereniging het predicaat ‘a-vitaal’ wordt toegewezen, en dat onduidelijk is of in de toekomst nog andere consequenties kunnen worden verbonden aan dat label.

Voorzitter Jelles spreekt de raadscommissie voor Onderwijs en Samenleving toe in de Leidse raadzaal. Wethouder Dirkse (D66, Sport) luistert aandachtig.

Het bestuur heeft daarom besloten om gisteravond tijdens de commissievergadering waarin het voorstel besproken werd inspraak te leveren bij monde van de voorzitter. Zijn woorden zijn hier terug te lezen: 20170209 Toespraak voor Commissie gemeenteraad (Voetbal Vitaal). Het bestuur laat voorts in een statement aan de media weten vertrouwen te hebben in de stemming binnen de Leidse gemeenteraad, en de overwegingen van wethouder Paul Dirkse (Sport).

De complete vergadering is hieronder terug te kijken. De toespraak van de voorzitter begint op 01:24:25.